Agility

 

 

Agility en hundesport

Agility er en hundesport, som er blevet meget populær, både som konkurrence og for sjov. Agility går ud på at hunden så hurtigt som muligt og med så få fejl som muligt gennemløber en bane med forskellige forhindringer. Hunden skal bl.a. krybe gennem tunneller, balancere på planker, springe over forhindringer af forskellig højde og længde, løbe igennem en slalom, balancere på en vippe mv.

Da hundeføreren i Agility uden snor skal føre sin hund gennem en bane med mange forhindringer så hurtigt som muligt, kræver det at hunden har god kontrol over sin krop, og at hundeføreren har kontrol over sin hund og med sine kommandoer og ikke mindst sit kropssprog, fortæller hunden, hvad den skal gøre. En god portion lydighed hører derfor også med, hvis hund og fører vil nå noget i denne sportsgren.

Du kan typisk begynde at træne Agility med din unghund, når den har gennemført hvalpe- og begynder/grundkursus. På det tidspunkt er hunden tilstrækkeligt udvokset. Små racer er hurtigere udviklet end store, men som hovedregel gælder, at man skal være forsigtig med at træne Agility med hunde under 12 måneder. For at deltage i konkurrencer skal hunden være 18 måneder.

 

Forhindringerne

Forhindringer og numre skal være stabile, uden skarpe kanter og må ikke kunne skade hund eller fører. Evt. skarpe kanter på forhindringerne skal skærmes af.

Alle former for spring skal have let nedrivelige overliggere, der skal være nedrivelige til begge sider.
(Målene er angivet efter størrelse: Lille / Mellem / Stor, og er min. - max. Højder).

 

Højdespring
Højde: 25 cm - 35 cm / 35 cm - 45 cm / 55 cm - 65 cm.

Højdespringet kan være med plader - hegn - koste, men skal have en let nedrivelig overligger, der skal være nedrivelig til begge sider.

Overliggere bør være af træ. (Jern/stål er ikke tilladt).
Anvendes plasticrør, skal disse være af en god splintfri kvalitet.

Længde på overliggere min/max 120/180 cm, diameter ca. 30 - 40 nm.

Springstøtterne skal være væsentligt højere end øverste overligger, min. 100 cm.

Er springstøtterne forsynet med "vinger", skal disse være af faldende højde, højst mod overliggeren.

 

Dobbeltspring består af 2 enkeltspring / højdespring med overliggere.
Dobbeltspring, der skal forceres i et spring, må max. have en:

Springlængde på:

Af sikkerhedsgrunde skal der være højdeforskel på de to spring.
Overliggerne skal være placeret i opadstigende rækkefølge med en højdeforskel på 15 - 25 cm. Den højeste overligger skal placeres bagest.

 

Mur / Viadukt
Højde: 

Minimum bredde: 1,20 m.
Tykkelse ca. 20 cm.
Muren kan have tunnel-formede åbninger, og skal have nedrivelige dele på toppen.
Disse dele skal være halvmåne-formede og være delt op i sektioner på ca. 30 cm længde.

Et højdespring kan have mange forskellige udformninger, men må ikke indebære hjemmebanefordele eller have en udformning, der vanskeliggør bedømmelse.

Kombinationsspring må kun bestå af højdespring:
To eller tre højdespring med en indbyrdes afstand på min. 4,50 og max. 7 m.
Springene bør have samme højde.
Kombinationsspring må kun forekomme én gang under et banegennemløb.

 

Længdespring
Består af 2 dele for små hunde, 3 - 4 dele for mellem hunde, og 4 - 5 dele for store hunde.

Længdespringet må kun passeres fra een side med stigende højde 15-28 cm.
I Klasser hvor ikke alle dele benyttes, er der ALTID de laveste dele der skal benyttes.

Bredde af delene: min. 120 cm.
Dybde af hver del ca. 15 cm svagt skrånende.
Springlængde: 40 - 50 cm / 70 - 90 cm / 120 - 150 cm.

Markører, ca. 120 cm høje, placeres i hvert hjørne af forhindringen. Markørerne må ikke være fastgjort til forhindringen.

 

Dækket
Hullets diameter skal være min. 46 cm, max. 60 cm. (Gælder fra 1. januar 2004)
Dækkets "fødder" (de vandrette dele der hviler på jorden) skal være fra 80 til 100 cm (FCI 1 meter) lange - på hver side af dækket.
Af sikkerhedsgrunde skal den inderste del af dækket være udfyldt eller sammenspændt. Dækkets centrum over underlaget : 55 cm for både små og mellem / 80 cm for store hunde.
Faste forbindelser mellem dæk og ramme er ikke tilladt. Hunden skal have mulighed for at løbe mellem dæk og ramme.
Forbindelserne mellem dæk og ramme samt evt. skarpe kanter på selve rammen SKAL være skærmet af, f.eks. med rørisoleringsskåle, for at beskytte hunden.

 

Bordet
Højde: Små og Mellem 35 cm / Store 60 cm.
Bordpladen: Min. 90 cm x 90 cm, max. 120 cm x 120 cm, med skridsikker overflade.
Et elektronisk tidsanlæg (lydsignal efter 5 sekunder) kan indbygges i bordets overflade, undtaget i en 10 cm bred kant hele vejen rundt på bordfladen.

 

Den åbne tunnel (røret)
Indre diameter 60 cm.
Længde 300 cm - 600 cm.
Det anvendte materiale skal være fleksibelt, og må ikke kunne skabe statisk elektricitet.
Tunnelen skal kunne fastgøres til underlaget.

 

Stoftunnellen (posen)
Skridsikker indgang:

Dybde: 90 cm lavet i stift materiale.
Højde: 60 cm.
bredde: 60 cm - 65 cm.

Længde på "posen":

250 cm ( stofdelen).
Diameter: 60 cm - 65 cm.

Det anvendte materiale skal være let og må ikke kunne skabe statisk elektricitet.
Posens indgang ug udgang skal kunne fastgøres til underlaget. Inden forhindringen passeres skal posen være udrettet.
Afstand mellem fastgøringspunkterne ved udgang: max. 50 cm.
Pose indgangen SKAL være skærmet af med f.eks. rørisoleringsskåle, for at beskytte hunden.

 

Slalom
Antal pinde: 8, 10 eller 12.
Tykkelse 30 - 50 mm. (Anvendes plasticrør, skal disse være af en god splintfri kvalitet)
Højde: 100 - 120 cm.
Afstand mellem pindene: 60 cm. (Indvendigt mål)

Forhindringen skal kunne fastgøres på centerskinnen med en U-formet pløk af f.eks. tentorstål, eller lignende armeringsstål med rillet overflade. Pløkken skal tilpasses centerskinnen.

 

Store A
Består af to ramper, hver 275 cm lange, sat sammen i en vinkel.
Højeste punkt målt fra underlaget :

Lille og Mellem: højde: 170 cm.
Stor: (alle klasser) højde 170 cm (FCI 190 cm)

Bredde 90 cm der kan øges til 115 cm på den nederste del.
Ramperne skal være skridsikre og forsynet med tværlister 5 -10 mm x 20 mm. monteret på fladen, dog ikke inden for en afstand af 10 cm fra hver side af kontaktfeltets afgrænsning (ca. 25 cm mellem listerne). Listerne må ikke have skarpe kanter.
De nederste 106 cm på hver rampe males med en afvigende farve (også på siderne).
A`ets samlinger skal sikres, så de ikke kan skade hundene.

 

Balancebom
Højde min/max 120/135 cm.
Bredde på ramperne 30 cm.
Længde på ramperne min/max 360/420 cm.
Såvel de op-/nedgående ramper som den vandrette rampe skal være skridsikre.
De op-/nedgående ramper skal være forsynet med tværlister som A'et.
De nederste 90 cm på de op-/nedgående ramper males med en afvigende farve (også på siderne).
Balancebommens samlinger skal sikres, så de ikke kan skade hundene.

 

Vippen
Højde målt fra underlaget til overkant af drejepunktet, en sjettedel af rampens længde. Eks.: L. 360 cm = H. 60 cm, til L. 420 cm = H. 70 cm, disse længder er min. / max. mål.
Bredde på rampen 30 cm.
Rampen skal være skridsikker.
90 cm i hver ende af rampen males med en afvigende farve (også på siderne).
Der må ikke være tværlister på vippen.
Vippen skal være aktiveret, således at den er i jorden, indenfor 3 - 4 sekunder når ét kilogram placeres på overgangen til feltet.
På den yderste del af vippens underside (nedslagsstedet) SKAL være monteret et stødabsorberende underlag, f.eks. et stykke af en rørisoleringsskål, for at beskytte hunden.

 

Start og Mål
Der skal være tilstrækkelig plads til hunden før første og efter sidste forhindring. (Minimum 6 m).
Ved indendørs stævner kan dette fraviges, såfremt forholdene i øvrigt er forsvarlige. Dog minimum 4 m.

 

Vægringer

Hver vægring giver 5,00 fejlpoint. Efter en vægring skal forhindringen tages om.
Tages forhindringen ikke om, diskvalificeres hunden.
Følgende dømmes som vægring:

Hunden standser foran en forhindring.
Hunden standser på banen.
Hunden stoppes af fører umiddelbart før en forhindring.
Hunden løber forbi eller under forhindringen.
Hunden løber ind i en tunnel og kommer ud den vej, den løb ind.
Hunden springer over en forkert del af forhindringen.
Hunden løber forbi, går over eller springer skråt igennem længdespringet.
Hunden springer ikke gennem dækket.
Hunden går forkert ind i slalom.
Hunden forlader A, balancebom eller vippe, før den har berørt nedgangen med alle fire poter.

 

Diskvalifikation

Hvis fører starter en evt. elektronisk nedtælling på bordet.
Hvis hunden bærer nogen form for halsbånd under gennemløbet.
Hvis føreren bærer noget i hånden eller over skulderen, med mindre det er påbudt (stafet).
Hvis der tabes godbidder eller legetøj på banen.
Hvis en vægring ikke rettes.
Hvis hunden vægrer tre gange.
Hvis hunden stoppes på banen.
Hvis hunden tager en forhindring i forkert retning.
Hvis hunden tager forhindringerne i forkert rækkefølge.
Hvis hunden er ude af kontrol.
Hvis hunden gør sig ren i ringen.
Hvis max. tiden overskrides.
Hvis føreren springer over, eller kryber under en forhindring.
Hvis fører udviser usportslig optræden.
Hvis føreren er unødig hård over for hunden, (kan gælde for resten af dagen).
Hvis hunden starter før, der er givet tilladelse.
Hvis fører eller hund vælter en forhindring, før hunden har forceret denne.
Hvis føreren løber i mål før hunden ved elektronisk tidtagning og derved stopper tidtagningen.

Endvidere gælder følgende:

En hund kan udelukkes/diskvalificeres hvis:

Den efter dommerens skøn er uegnet til deltagelse på grund af dårlig kondition
Den har fysiske eller psykiske handicaps
Den udviser aggressivitet overfor dommeren, hjælpere, ringpersonale, andre hunde eller disses førere m.fl. på eller udenfor banen
Den udviser udpræget nervøsitet
Udførelsen af gennemløbet efter dommerens skøn vil skade hunden

En hundefører kan udelukkes/diskvalificeres hvis:

Føreren ikke retter sig efter dommerens og ringpersonalets anvisninger samt efter reglerne
Føreren udøver en efter dommerens skøn unødvendig hårdhed overfor hunden
Føreren forstyrrer en konkurrent eller dennes hund, der er under udførelse af et gennemløb
Føreren udviser en efter dommerens skøn utilstedelig opførsel i eller ved ringen
Føreren afstraffer hunden i eller ved ringen (ryk i halsbånd betragtes ikke som straf, mens slag og spark og enhver form for fysisk/psykisk afstraffelse ikke er tilladt)